Ervaringen van anderen

Exitmeting vormt een begin van een meer structurele benadering van het terugdringen van verloop en het verbeteren van de werving en selectie bij Jeugdzorg Noord-Holland. De organisatie­verbeteringen die zijn ingezet, onder andere naar aanleiding van dit rapport, toetsen wij voortdurend bij nieuwe uitstromers.”
— De Jeugd en Gezinsbeschermers Noord-Holland

Voor het vierde jaar volgt Exitmeting onze verrichtingen. Onze uitstroom is meer gecontroleerd en ons midden­kader verder geprofessionaliseerd. Daarnaast hebben wij door de ‘warme aanpak’ inmiddels al een flink aantal ex-werknemers opnieuw mogen begroeten.”
— Wolter & Dros

Wij gebruiken Exitmeting al jaren als aanvulling op het medewerkers­tevredenheids­onderzoek van Effectory. Het beeld wordt daardoor completer maar bovenal signaleren wij eerder knelpunten in onze organisatie.”
— GGZ NHN

Wij hebben onlangs de band herenigd met onze 35ste oud-werknemer. Geen wervings­inspanningen, een direct inzetbare medewerker en bovenal brengen zij kosteloos nieuwe kennis en inzichten mee.”
— OOIsolatie